אישה שנאנסה ורוצה להנשא לכהן

הרב יעקב ורהפטיג

אשה שנאנסה ורוצה להינשא
למורי ורבי
הרה”ג זלמן נחמיה גולדברג שליט”א

שלום רב
מפנה אני לכבודו את השאלה שנשאלתי.

שאלה

אשה יהודיה כשרה, מספרת כי נסעה בטרמפ ותוך כדי נסיעה ניסה הנהג לבצע בה אונס. המדובר כאן בארץ. לדבריה, אינה יודעת לומר האם הצליח לבצע את זממו. אמנם תוך כדי נסיון האונס נקרע כנראה קרום הבתולים והיה דם מחמת הקרע, אולם לא ברור כלל מה גרם לכך.
לדבריה, כיון שאין לה שום נסיון במגע עם גבר אינה יכולה לומר מה קרה בדיוק.
אך אלו הספיקות אותן היא מעלה.
האם הדם בא מחמת הכנסת האבר אפי’ במקצת או שמא ע”י אצבעו.
לדבריה כל האירוע לקח שניות מספר, היא נשארה לבושה בתחתוניה, סגרה בחזקה את רגליה, תוך שצעקה והתנגדה למעשיו.
עתה רצונה להינשא לכהן, ושאלתה מה דינה?

תשובה

מתוך המעט שהעליתי יש מקום להתירה, וזאת עפ”י הנקודות הבאות:

א. מכיון שהמדובר בארץ, הרי רוב יהודים הם. אמנם עפ”י שו”ע אהע”ז סי’ ו’ סעי’ י”י בעינן תרי רובי, ואפי’ נשאת תצא כל שכן שלא נתירנה להינשא.

ב. כאן ישנו ספק, האם המעשה נעשה ע”י האבר, ואז אפי’ נעשה רק בהעראה נפסלת לכהונה אם הבועל עושה אותה זונה בבעילתו.
אך יתכן והמעשה נעשה ע”י אצבע בלבד.
ובדבר זה שיש ספק, ולא היה כדרך המנאפים בדישה, לפי תיאורה ולקוצר זמן הארוע (נובי”ת סי’ א’ – שם באוצה”פ).
וא”כ במקרה שכזה מובא באוצה”פ סי’ ו’ אות נד. בשם הנובי”ת סי’ כ”ג בצירוף לדבר שאין עדות ראויה שנבעלה, שמהני ספק זה להתיר ואף מעלה אין כאן כדי להחמיר לכתחילה.
צריך לזכור שכל הידוע לנו הוא על פי דבריה והפה שאסר הוא הפה שהתיר, לפחות לגבי העובדות המתוארות.

באם הרב מסכים לדברי, אבקש הצטרפותו להיתר זה.

בברכת התורה
ממני תלמידו
יעקב ורהפטיג

קראתי מה שכתב כת”ר ומסקנתו להלכה להתיר את האשה לינשא לכהן, והנני מצטרף לדעתו.

זלמן נחמיה גולדברג

Add Your Comment

כל הזכויות שמורות למוסדות אריאל

אתר נבנה ע”י sbitsoft פיתוח אינטרנט

Minimum 4 characters
דילוג לתוכן