בבית ההוראה יושבו רבנים מגדולי העולם התורני: הגאון הרב זלמן נחמיה גולדברג זצ”ל ועוד רבנים המקובלים כסמכות תורנית בעולם כולו.מובאות לפניהם שאלות מהעולם בכלל ומישראל. כמאתיים תשובות נבחרות פורסמו בספר “פניני הוראה” שעורך מרכז בית ההוראה, הרב נח לנדסברג שליט”א רב המושב צפירה, הנמנה על בוגרי המוסד.
ספר נוסף הכולל אף הוא מפסקי בית ההוראה של הגרז”נ גולדברג זצ”ל, הלא הוא “בנין אריאל” שאף הוא נערך ע”י הרב נוח לנדסברג והרב יאיר לרנר שליט”א.

 

בגלל הסתלקותו של הרב הגאון זלמן נחמיה גולדברג זצ”ל בית הוראה טרם חידש את פעילותו.

הכניסה חופשית.

טלפון: 02-6416166

דוא”ל: ARITORA @ ZAHAV.NET.IL

דואר: אריאל – מפעלי תורה יהדות וחברה בישראל,

רח’ הפסגה 5, ת”ד 16002 ירושלים 9116001

כל הזכויות שמורות למוסדות אריאל

אתר נבנה ע”י sbitsoft פיתוח אינטרנט

Minimum 4 characters
דילוג לתוכן