ברכות הנהנין

נדון בברכת ‘בורא פרי האדמה’.
ברכת שהכל הינה ברכה כללית, אך ככל שהדבר עליו אנו מברכים מבורר יותר, ברכתו משתנה.
על הצומח (ברוב המקרים) משתנית הברכה והופכת להיות ייחודית ולא כללית, וישנן שני סוגי ברכות:
בורא פרי האדמה (בפה”א), ובורא פרי העץ(בפה”ע).
כלל הצומח ברכתו בפה”א, אולם פרי האילן שחשוב יותר ומבורר יותר משתנית ברכתו ומתייחדת יותר מהברכה הכללית, לבפה”ע.
השאלה היא, מה כלול בברכת בפה”א, ומה משתנה לברכת בפה”ע?
יש שהגדירו:
פרי העץ – כל העושה פרות משנה לשנה.
פרי האדמה – כל גידול שצריך זריעה כל שנה.
יש שהגדירו יותר:
פרי העץ – ענפיו מתקיימים משנה לשנה ומוציאים פירות מחדש.
פרי האדמה – אפילו שורשיו ממשיכים להתקיים באדמה ואין צורך בזריעה מחודשת, אך ענפיו מתייבשים לגמרי.
האחרונים הכריעו כדעה שניה להלכה. אמנם, כל שנשאר בחורף אפילו גבעול עץ דק דינו כפרי העץ.
דוגמאות חריגות אשר ברכתם בפה”א:
תות שדה – שרשיו מתקיימים כל החורף, אולם כיוון שהצמח שמעל פני האדמה הוא חד שנתי והענף נובל כל שנה, ברכתו ‘אדמה’.
בננה ואננס – אמנם נטיעתם דומה לאילן, אולם אינם עושים פירות חדשים לשנה הבאה, וקוצצים נטיעתם לגמרי בכל שנה. דינם כפרי האדמה וברכתם בפה”א.

לסכום: צומח שאינו אילן ברכתו בורא פרי האדמה. הגדרת אילן, עושה פירות משנה לשנה וענפיו קיימים אף בחורף.
(יש לדעת כי ישנם דברים נוספים שברכתם בפה”א אפילו שיש בהם צדדים הדומים לאילן, כגובה השיח, חשיבות, שלא עסקנו בהם).

כל הזכויות שמורות למוסדות אריאל

אתר נבנה ע”י sbitsoft פיתוח אינטרנט

Minimum 4 characters
דילוג לתוכן