ברכות הנהנין

יש להקדים הקדמה כללית לענין ברכות הנהנין, ברכות אלו מתחלקות לכמה סוגים.
א. ‘שהכל’ – ברכה זו נאמרת על אכילת או שתית דבר שאינו מהצומח כמים, ביצים, בשר, חלב ועוד, וכן על דברים מהצומח שנאכלים שלא כדרכם.
ב. ‘בורא פרי האדמה’ – צומח שאינו עץ.
ג. ‘בורא פרי העץ’ – פרי שצומח על עץ. כמובן שצריך הגדרה, מהו עץ ומהו גידול האדמה שאינו עץ.
ד. חמשת מיני דגן (ואורז) שבהם תתכנה שתי ברכות:
‘בורא מיני מזונות’ – מבושלים, מטוגנים, או אפויים בצורות מסוימות. ‘המוציא’ – פת אפויה. כמובן שנצטרך להגדיר מהי פת ומה אינו פת.
ואף כאן ישנו חילוק נוסף:
ישנם דברים שברכתם בורא מיני מזונות – אולם בצורה מסוימת של אכילתם (כמות, ארעי או קבע) תהא הברכה המוציא.
וישנם דברים שברכתם המוציא (פת), אך עם שינויים מסוימים תהא הברכה בורא מיני מזונות.
ה. ‘גפן’ – גם כאן תתכן ברכה שאינה בורא פרי העץ אלא בורא פרי הגפן. וצריך הגדרה מתי הברכה עץ ומתי בפה”ג.

(עד כה דברנו בברכות על אכילה ושתיה, אך קיימות ברכות הנהנין אף על ריח ומראה).

נפתח בברכת ‘שהכל נהיה בדברו’.
כבר אמרנו, שכל דבר שאינו מגידולי הקרקע ברכתו שהכל: מים, בשר, ביצה, חלב. אך גם בצומח תתכן ברכה זו:
1. כמהין ופטריות, כיון שאין עיקר יניקתם מהארץ, ברכתם שהכל.
2. צומח שאין עיקר נטיעתו לאכילתו, כמו שקדים שבקטנותם נאכלים עם קליפתן הרכה, שהרי עיקר נטיעת העץ לשקדים שהם גרעין הפרי ולא לקליפה בזמן היותו בוסר עדיין, אף שהיא אכילה פירות שגדלו מעצמם ואינם נאכלים אלא על ידי בישול.
3. אכילת הצומח שלא כדרך אכילתו, כפרי שדרכו להיאכל בבישול כחבושים ואכלם חיים. ולהפך, רסק פירות שלא ניכר הפרי, מיץ פירות.

ברכת ‘שהכל’ שהיא ברכה כללית פוטרת בדיעבד את כל הנאכל, אפילו פת ויין אם בירך עליהם שהכל בטעות, יצא ידי חובת הברכה ושוב לא יברך.

כל הזכויות שמורות למוסדות אריאל

אתר נבנה ע”י sbitsoft פיתוח אינטרנט

Minimum 4 characters
דילוג לתוכן