הכשרת מיקרוגל לפסח

שאלה:

כיצד ניתן להכשיר מיקרוגל לפסח?

תשובה:

כידוע הכלל העיקרי בהכשרה הוא “כבולעו כך פולטו”. דהיינו, לפי צורת הבליעה כך היא ההכשרה לפלוט את הנבלע.
אנו מכירים שלשה צורות של הכשרה: הגעלה, ליבון ועירוי:
הגעלה – דבר שבלע על ידי נוזלים, כסיר שמבשלים בו, דינו בהגעלה, דהיינו במים רותחים מבעבעים, אחר ניקוי יסודי של הכלי.
ליבון – דבר שבלע על ידי האש, בלא נוזלים, כאפיה. דינו בליבון. דהיינו בשריפה באש. ובזה אנו מכירים שתי צורות.
ליבון חמור – שרפת הכלי עד שיתיז ניצוצות או שקליפת הכלי תישר.
ליבון קל – שרפת הכלי עד שקש יישרף בידו השני.
עירוי – דבר שבלע על ידי עירוי מכלי ראשון שעמד על האש, הכשרתו על ידי עירוי מים רותחים מכלי ראשון שעמד על האש.
לאור זאת, לכאורה ישנו קושי בהכשרת המיקרוגל, שהרי הוא אינו עובד על בסיס של חום התנור, אלא על ידי גלים שגורמים לחיכוך במאכל והתחממותו על יד כך כשהסביבה נשארת קרה – וכל חימומה הוא רק בגלל חום המאכל.
מצד שני זו גם קלותו של המיקרוגל, כיון שדפנותיו אינן מתחממות מעצמן אלא על ידי אידי המאכל ולא ברור שהם מגיעים לכדי היד סולדת בו. ואפילו אם כן, נכנסים לשאלה נוספת, האם בליעה זו בדפנות, יוצאת למאכל.
נתון נוסף, ישנה מחלוקת כיצד יש להתייחס לחמץ במשך השנה האם הוא איסור או היתר.
והנגזר מכך באם דנים אותו כהיתר אזי די לו בליבון קל בעוד אם נדונו כ’איסור’, אזי צריך ליבון חמור (במה שצריך ליבון). לכתחילה אנו מחמירים לדון חמץ כ’איסורא’ כל השנה ועל כן מה שנצרך ליבון מחמת שימוש בלא נוזלים צריך ליבון חמור. אך מה שנצרך הגעלה, די לו בליבון קל.
וכן בצרופים נוספים, מקלים לדון החמץ כ’היתרא’, ודי בליבון קל.

לעניינו במיקרוגל: כיון שלא ברור כלל שבלע (חוץ מהפעמים שהמאכל מתיז. וגם אז יתכן והנתזים כבר התקררו בהגיעם לדפנות), ואפילו בלע לא ברור שבליעה זו תצא בבישול הבא.
לכן ניתן להכשירו לפסח בצורה הבאה:
א. לנקותו היטב היטב.
ב. לא להשתמש בו 24 שעות, ואז לתת בו כוס עם מים. ולהפעילו עד שיתאדו. ועל ידי כך יתכן והאדים יכשירו הדפנות – כבולעו כך פולטו.
ג. את הצלחת המסתובבת, שעליה מונחים המאכלים ממש והרבה פעמים הם חמץ כלחם. ושם ודאי שהחום מגיע ליד סולדת, על כן להחליף צלחת זו לפסח.
ד. כאשר אין צלחת מסתובבת, אלא המאכלים מונחים על תחתית המיקרוגל. להכין קרטון בגודל התחתית, ולשים שם בפסח ורק ליו יתנו הכלים שבהם ישתמשו לפסח.

כל הזכויות שמורות למוסדות אריאל

אתר נבנה ע”י sbitsoft פיתוח אינטרנט

Minimum 4 characters
דילוג לתוכן