השתמשות בעץ בשבת

שאלה:

א. בית הבנוי על עץ האם מותר לעלות אליו בשבת.
ב. ערסל שתלוי בין שני עצים האם מותר להתנדנד בו

תשובה:

אסרו חכמים לעלות על גבי עץ שמא יבוא לידי תלישת עלים. וכדי שלא יבואו לעלות על גבי עץ אסרו אף שימוש בצידיו כגון: השענות עליו, נדנודו או תלית חפצים עליו. האסור הינו רק שימוש בעץ או בצידי העץ אך השימוש בצידי צדדיו מותר. מסמר הנעוץ בעץ נקרא צידי העץ ואסור להשתמש בו ולתלות עליו חפצים. חפץ התלוי על גבי מסמר מלפני שבת, נקרא צידי צדדיו ומותר להשתמש בו, ובלבד שלא יזיז את העץ עצמו, שאז זהו שימוש בעץ עצמו.

לסיכום:

א. אסור לעלות בשבת על העץ כדי להגיע לבית שעל גביו ואפילו אם ישנה דרך עליה שלא
על גבי העץ. עצם ההמצאות בבית זה נקראת שימוש בעץ והיא אסורה.
ב. אם הערסל תלוי בין העצים כאשר הוא קשור אליהם, אסור להתנדנד בו, כיון שדבר
זה נקרא שימוש בצידי העץ. אך כשהמסמרים תחובים בעצים ואליהם מחובר הערסל
מותר להתנדנד בו, ובלבד שיהיו אלו עצים גדולים שלא יזוזו מחמת הנדנוד בערסל.

מקורות: שולחן ערוך אורח חיים סימן שלו סעיפים א’ י”ג.

כל הזכויות שמורות למוסדות אריאל

אתר נבנה ע”י sbitsoft פיתוח אינטרנט

Minimum 4 characters
דילוג לתוכן