על פי תורתהרב הנזיר זצ"ל

"אל מעין הנבואה הננו נקראים, ציחי צמא אנחנו…"​

הניגון בעולמו של הרב הנזיר

"הנביאים ובני הנביאים התבודדו בהרים ובגבעות, מסביב למראה פני שדות וטוהר שמים ורוח צח חרישית נושבת, מחיה הנפש ומשיב הרוח.. להקשיב ולשמוע אומר דבר קודש יה. ספרים רבים לא היו איתם. הרי לא היו זקוקים לאוצרות ספרים, כמו ספרי הש"ס והפוסקים ונושאי כליהם. כל זה המשא של ספרים וניירות, המלעיטים את הנפש בנייר, והמסיחים את הדעת מן המרומם והנעלה, טוהר שמי ה', לא בזה יתגלה הנבואה, אלא בתורה שבעל פה, בלימודים בהרים וגבעות, על פני שדות קדש, למראה טוהר שמי ה', במקומות הקדש, בהתבודדות, ובהגיון הקדש, ובצפייה ותוחלת לחסדי רוח עוז ה', השורה על עבדו המצפה לו.." (מיומני הרב הנזיר זצ"ל – פורסם בספר "הנבא בן אדם")

תחיית הנבואה בדורנו"הדבור, בפנימיות אוזן מוחי, בנשמתי, אצל כתל דביר קדשנו, זהו א(חד) משישים בנבואה, שהנני נוהג על פיו וסר אליו בכל עניין גדול. הנני עומד אל פני כתל הדביר ושואל שאלה קצרה, ושומע בקרבי קול התשובה. והיא אצלי נבואה קטנה הבאה אחרי הכנה וכוונה גדולה…" (הרב הנזיר זצ"ל)

כל הזכויות שמורות למוסדות אריאל

אתר נבנה ע”י sbitsoft פיתוח אינטרנט

Minimum 4 characters
דילוג לתוכן