מכירת ספרי לימוד לצורך נזקקים

שאלה:

האם יש עניין לתרום ספרי לימוד כדי שימכרום במחיר מוזל לנזקקים?

תשובה:

הרמב”ם בהלכות מתנות עניים (פ”י ה”ז) מונה שמונה מעלות בצדקה. כאשר המעלה העליונה היא החזקת יד ישראל שלאימק (יהיה עני), וזה על ידי נתינת מתנה או הלוואה או שותפות או מציאת עבודה עבורו כדי שלא יצטרך לבריות.
ועל זה נאמר: “החזקת בו גר ותושב וחי עמך”, כלומר: החזק בו עד שלא יפול ויצטרך.
כמובן שנתינת צדקה צריכה להיות בצורה שאינה פוגעת במקבל, אשר מתבייש במצבו.
וכדברי הרמב”ם (שם ה”ד):
“אלא נותן לו בסבר פנים יפות ובשמחה. ומתאונן עימו על צערו שנאמר: ‘אם לא בכיתי לקשה יום עגמה נפשי לאביון’ ומדבר אליו דברי תחנונים וניחומים שנאמר: ‘ולב אלמנה ארנין'”.

וכן כותב הרמב”ם במעלה שניה (הלכה ה’):
“פחות מזה הנותן צדקה לעניים ולא ידע למי נתן ולא ידע העני ממי לקח, הרי זו מצווה לשמה”.

לסיכום:

יש ענין גדול בתרומת ספרי לימוד שימכרו לנזקקים בזול. יש בכך מצווה לשמה שאין הנותן יודע למי נתן והמקבל לא יודע ממי קבל.
וכן יש בדבר החזקת האדם שהוא נזקק שיוכל לשלם ולא להתמוטט.
ויהי רצון שנזכה לדברי הרמב”ם שם (ה”ב):
“כל המרחם מרחמים עליו שנאמר “ונתן לך רחמים..”

כל הזכויות שמורות למוסדות אריאל

אתר נבנה ע”י sbitsoft פיתוח אינטרנט

Minimum 4 characters
דילוג לתוכן