קיטנה בימי “בין המצרים”

שאלה:

האם אפשר לארגן קייטנה ב”ימי בין המצרים”, שכלול בה טיולים ושחיה בבריכה?

תשובה:

במשנה ובגמרא בתענית מובאים מנהגי אבילות על חורבן הבית. מר”ח אב, ממעטים בשמחה. ומסבירים הפוסקים, דהיינו בעיקר עריכת נישואין בימים אלו שבין ר”ח אב לט’ באב. וכן במשא ומתן ובנין של שמחה כבנית בית חתנות לבנו ועוד. כמו כן מובא שמומלץ לא לערוך דין עם אינו יהודי, בימים אלו.
בשבוע שחל בו תשעה באב, אסורים בכיבוס ותספורת. ובערב תשעה באב בסעודה המפסקת, אסורים בבשר וביין (דווקא אם היא אחר חצות).
במשך הדורות קיבלו עליהם במקומות שונים מנהגי אבילות נוספים. בסיכום ההלכות הנוהגות נחלקו המחבר והרמ”א.
למחבר, (וכן מנהג רוב הספרדים) אסור ללבוש בגדים חדשים מר”ח אב (אפי’ לא גוהצו עדיין) וכן אסור לתקן (כלומר לעשות) בגדים חדשים ואסור גם ללבשם.
כמו כן נזהרים מלומר “שהחיינו” מי”ז בתמוז עד ט’ באב (אלא אם כן יחמיץ המצווה כפדיון הבן).
גם צריכים להיזהר מי”ז תמוז לא ללכת יחידי מסוף ד’ שעות שביום עד תשע שעות, מפני המזיקים. ויש להיזהר מלהכות התלמידים בימים אלו.
הרמ”א – וכן מנהג האשכנזים. מי”ז בתמוז, מחמירים בתספורת. ומר”ח אב, מחמירים בכיבוס, בגדים חדשים, וכן מחמירים ברחיצה אפי’ במים קרים ואפי’ בערב שבת חזון (אך נחלקו לענין חפיפת הראש אם להתיר בחמין לרגיל בכך).
אמנם כיום שאנו איסטניסים – מפונקים בדבר ורגילים ברחיצה יום יום ובפרט בימי החום שבתקופה זו, מותר להתרחץ – אם אפשר בפושרים ואם לאו אפילו בחמין כדרכו.
לענין טיולים בשלושת השבועות החל מי”ז בתמוז, אין איסור מפורש ברמ”א ונושאי כליו. אך בספר משא חיים לרב חיים פלאג’י מובא שעשו הסכמה ותקנה בכח תורתנו הקדושה, שבימי בין המצרים לא יערכו טיולים בגנות ופרדסים.
כאמור אין אנו נוהגים בדבר איסור, אך יש להזהר בימים אלו יתר זהירות משאר ימות השנה, וכדאי שלא לטייל במקומות מסוכנים אפי’ שיש בהם אמצעי זהירות (בלא אמצעים אלו אסור לטייל כל השנה כולה במקומות מסוכנים המועדים לנזקי גוף, ויותר מכך ח”ו).
נוהגים שלא לשיר וכן לא לשמוע שירים המלווים בכלי נגינה אפי’ שירי קודש, ואף לא דרך רדיו או רשם קול.
לענין כל השנה כולה ישנו דיון ארוך לענין ניגון, שירה וריקודים בגלל אבל על חורבן הבית, על כל פנים ב”ימי בין המצרים”, ודאי שיש להימנע. ולכן אף בטיול באוטובוס ועוד יש להימנע משמיעת מוזיקה.
ולשחיה בבריכה: כאמור מדין הגמרא, אין איסור רחיצה אפי’ בתשעת הימים.
אמנם הספרדים נוהגים שלא לרחוץ בחמים מר”ח אב, והאשכנזים אפי’ לא בצונן.
ולכן למנהג הספרדים רחיצה בים או בבריכה מותרת כיוון שמים צוננים.
אך למנהג האשכנזים, אפי’ שכיום אנו מפונקים ורחיצה מזיעה מותרת, רחיצה בים או בבריכה לתענוג אסורה.
אך כל זה כאמור בתשעת הימים, אך בימים שמי”ז בתמוז עד ר”ח אב לא מצאנו שום איסור בדבר, חוץ מענין הזהירות היתרה שהוזכר לעיל. ולכן מותר לשחות בבריכה או בים, תוך זהירות מיוחדת. ואין שום צורך להתחיל ברחיצה בים לפני י”ז בתמוז (דבר שמקובל אצל הרבה, אך לא נמצא לו מקור).

לסיכום:

מותר לערוך טיולים, ולשחות בים או בבריכה בימים שבין י”ז בתמוז עד ר”ח אב, אך יש לנקוט אמצעי זהירות מיוחדים מעבר למה שנוהגים כל השנה.

כל הזכויות שמורות למוסדות אריאל

אתר נבנה ע”י sbitsoft פיתוח אינטרנט

Minimum 4 characters
דילוג לתוכן