שירה בחזרת הש”ץ

שאלה:

בסניף אנו נוהגים לשיר חלק מחזרת הש”ץ, ולאחר מכן החזן חוזר על הקטע שהושר. האם יש לכך בסיס שהחזן חוזר על הקטע? והאם הוא הדין בקטעים אחרים בתפילה?

תשובה:

יש לדון בשתי נקודות:
א. האם מותר לשיר בחזרת החזן?
ב. כמובא בשאלה, האם החזן צריך לחזור על הקטע המושר?

א. שירה בזמן התפילה מעלה כמה שאלות:
1. האם אפשר לכפול מילים כדי שהדבר יתאים למנגינה? 2. האם אפשר למשוך מילה בצורה שהדבר יתאים למנגינה? 3. האם מותר לשיר במנגינות של שירי חול? (ואולי אף שירים שיש בהשמעת מילותיהם המקוריות משום גירוי היצר).
כל שאלה יש לדון בה בפני עצמה, אך נסכם למעשה: אין לכפול מילים בתפילה כדי שיתאימו למנגינה (אמנם חזן שעושה זאת אין להשתיקו, אך ודאי שבסניף יש לתקן שאין לכפול מילים, אך בכל מקרה אם יצא על ידי השיר דבר שקר, צריך לחזור מההתחלה, כגון בשיר “ישמחו במלכותך” כאשר חוזרים על המילה ‘שבת’ יוצא “ויתענגו מטובך שבת” שזה דבר שקר, שהטוב הוא הקב”ה ולא שבת). ישנם שאינם רוצים לכפול מילה, ולכן מושכים את המילה עצמה כדי להתאימה למנגינה וכך יוצאת המילה ממשמעותה, ואף זה אסור. מותר לשיר לפני מנגינות של שירי חול, אך אם זהו שיר שמושמע ברדיו וכדומה, יש לחוש שבזמן השירה הקהל יזכר במילותיו המקוריות של השיר, ויש להימנע מכך.
ב. ישנם קטעים שאותם אין צורך לשמוע מאת שליח הציבור, כמו “לכה דודי”, “א – ל אדון”. בקטעים אלו די בכך שהוא שר עם הקהל וממשיך הלאה. אולם בחזרת החזן שנועדה להוציא את מי שאינו בקי ידי חובת תפילה, (ונשארה גם היום אף שאנו בקיאים), צריך הקהל לשמוע את התפילה מהחזן ולענות “ברוך הוא וברוך שמו” ו”אמן”. לכן, אם יש קטעים המושרים על ידי הקהל, ראוי שהחזן לא ישיר עמם ויחזור אחר כך על הקטע לבדו, כך שכולם ישמעו את התפילה כולה מהחזון, כן יש לנהוג גם בליל שבת ב”מגן אבות”, שהוא מעין חזרת הש”ץ.

לסיכום:

צריך לתת לתפילה צורה יפה ומושכת כדי לעורר הלבבות לשם קירבה לאבינו שבשמים, אך יש להיזהר כאמור, שלא נפגע בדיני התפילה ובתוכנה, והעיקר שיהא הכל לשם שמים.

מקורות: שו”ע או”ח סימן קכ”ד סעיפים א – ב, שו”ת אגרות משה או”ח ח”ב סימן כ”ב, שו”ת יחווה דעת ח”ב סימן ה’, שו”ת יביע אומר ח”ו, או”ח ט”ז אות ד’.

כל הזכויות שמורות למוסדות אריאל

אתר נבנה ע”י sbitsoft פיתוח אינטרנט

Minimum 4 characters
דילוג לתוכן