תנור ומיקרוגל לבשר וחלב

שאלה:

האם מותר להשתמש בתנור או במיקרוגל, הן לבשר והן לחלב?

תשובה:

בשימוש בתנור ישנן שתי בעיות שנידונו בפוסקים:
1.ריחא (ריח).
2.זיעה.
1. נחלקו בגמרא רב ולוי, אם “ריחא מילתא הוא” ומחלוקתם היא בשימוש בתנור לבשר וחלב בו בזמן, האם הריח העובר מאחד לשני ואוסרו או לא. אך בזה אחר זה. ודאי שאין בעיית ריח.

2. נחלקו הפוסקים האם זיעה שנבלעת בכף נחשבת כממש, והאם זיעה שתבוא אחר כך תוציא טעם שנבלע מהזעה הקודמת, ותעבירה לאוכל וכמה דעות בדבר:
א. יש שפסקו שאין לחוש לזיעה כלל, אלא אם כן, סיר שמתבשל בו חלב ומתחתיו סיר שמתבשל בו בשר ואדי הבשר עולים ונבלעים בסיר עם החלב. אך תנור שהשתמשו בו בשר ואח”כ משתמשים בו לחלב (כמובן בכלים אחרים) אין איסור בדבר. ואין הזיעה של הבשר שנבלע בתנור נחשבת כבליעת בשר ואפילו אם נחשבת כבליעה, אין זיעת החלב מוציאה בליעה זו ומעבירתו לחלב.
וישנן עוד סיבות להקל – ואין כאן המקום לדון בהם. ולדעה זו מותר להשתמש בתנור בבשר ואח”כ בחלב.
ב. יש שהחמירו שזיעה נחשבת כממש. ועל כן אסרו השימוש בתנור אחד לבשר ולחלב והצריכו שני תנורים נפרדים.
ג. יש שסברו שאומנם אין להשתמש בתנור אחד לבשר ולחלב. אך אם יחכו 24 שעות ואז הנבלע נותן טעם לפגם ויסיקו התנור כשעה – שעתים וע”י כך ילובן התנור. לכן אם עושים כך אפשר להשתמש בתנור הן לחלב והן לבשר.

למעשה, משתדלים לקנות תנור בעל שני תאי אפיה אחד לבשר ואחד לחלב. ובאם יש תא אחד מחכים 24 שעות ומסיקין את התנור בין שעה לשעתים.

לגבי מיקרוגל, ישנם שני סוגי מיקרוגל.
האחד עם גוף חימום להשחמה, דינו כתנור רגיל.
והשני ללא גוף חימום.
השוני בין הבישול והצליה בתנור ובין השימוש במיקרוגל. בתנור האש או החשמל החיצונים מחממים את המאכל ועל ידי כך הוא מתבשל ואף התנור כולו ודפנותיו חמים.
אך הבישול במיקרוגל אינו כן, אלא ישנם קרנים שגורמות חיכוך במאכל ועל ידי כך הוא מתחמם ומתבשל אך דפנות התנור קרות, וכל החימום הוא רק מחמת אידי הבישול.
ואין הדבר ברור שהדפנות מגיעות לכדי חום שהיד סולדת בו שהוא חום של בישול.
לכן לכאורה, אפשר להשתמש בו לבשרי ומיד אחר כך לחלבי, ובתנאי שיזהרו לכסות התחתית או הצלחת, שמא נשפך בה ממשות מהאוכל, וכן אם ניתז מהאוכל על הקירות לנקות קודם השימוש הבא.
והטוב ביותר להחליט מהו השימוש התכוף ביותר במיקרוגל בשר או חלב. ואז להשתמש באותו הדבר שמשתמשים בו בעיקר בין מכוסה בין גלוי. ובדבר השני להשתמש מכוסה על ידי נליון או קרטון דבר שימנע מהאדים לעלות.

מקורות: שו”ע יורה דעה סימן קח’, תחומין ח’ המיקרוגל בהלכה.

כל הזכויות שמורות למוסדות אריאל

אתר נבנה ע”י sbitsoft פיתוח אינטרנט

Minimum 4 characters
דילוג לתוכן