תשלום מיסי תנועה

שאלה:

האם יש חובה לשלם מיסי תנועה?

תשובה:

חובה לשלם על כל דבר שאדם נהנה ממנו ברצונו וישנה עלות להנאה זו.
חובה זו תתכן גם כאשר אין האדם מזמין הנאה זו, אלא בא חבירו בלא שנתבקש ועשה פעולה ממנה יש הנאה, חובה זו נקראת בשפת הגמרא: “היורד לשדה חבירו”. אדם בא לשדה חבירו ונטע בה עצים, אם בעל השדה לא מבקש ממנו להוציאם דבר שהוא בזכותו לעשות לומר איני חפץ בעצים, יצטרך הנוטע להוציא העצים ואף לשלם לבעל השדה אם הזיק את האדמה בנטיעותיו.
אולם, אם בעל השדה נֹח לו בנטיעות אלו אף שנעשו שלא בהזמנתו, עליו לשלם מה שנהנה (אמנם משלם הזול יותר, או ההנאה או ההוצאות).
על אחת כמה וכמה כאשר ישנו מי שמציע מסחורתו, שיכולה להיות בפירות, מטלטלים ואף בשיעורים, פעולות וכדומה ומבקש תשלום עבור סחורתו, ובא חבירו וחפץ בסחורה זו עליו לשלם כפי המחיר אותו מבקש המוכר.
הבא לתנועת נוער שמספקת פעולה, משחקים, פעילות חברתית, דברים שלצורך הפעלתם יש צורך במימון, והתנועה מבקשת זאת מראש, הרי שהבא ורוצה להנות מדברים אלו חייב לשלם התשלום שהוא המיסים.
מי שהוא בר-מצוה, מתחייב בעצמו על מה שברצונו לקבל.
ומי שאינו בר מצוה והוריו שלחוהו לתנועה, החיוב חל עליהם.

מסקנה:

הבאים מרצונם לפעילויות התנועה או הנשלחים ע”י הוריהם צריכים לשלם המיסים המוטלים עבור מה שהם נהנים ולאפשר המשך פעילות.
ובע”ה על ידי תשלום המיסים ובזמנם, תהא הפעילות התנועתית טובה יותר, מהנה יותר ותורמת למדריכים ולמודרכים. שבת שלום.

כל הזכויות שמורות למוסדות אריאל

אתר נבנה ע”י sbitsoft פיתוח אינטרנט

Minimum 4 characters
דילוג לתוכן