כריתת אילנות בשעת מלחמה ובשעת שלום

כריתת אילנות בשעת מלחמה ובשעת שלום הרב שאר-ישוב כהן ראשי פרקים מבוא א. מסורת אגדה – מניעת כל השחתה ב. מלחמת רשות ומלחמת מצוה ג. קציצה לצורך המצור – שיטת הרמב”ן ד. ביאור שיטת הרמב”ם – לאו…

מכירת נשק לגויים

מכירת נשק לגויים הרב יעקב ורהפטיג ראשי פרקים א. טעם נוסף לאיסור: השחתת העולם ב. מדוע לא הסתפקו בטעם “לפני עיור”? ג. איסור לפנ”ע כלפי גוי הוא מדרבנן ד. מכירת נשק לגויים אסורה רק מדרבנן א. טעם…

“לא תחנם” ומשמעותו בימינו

“לא תחנם” ומשמעותו בימינו הרב יעקב ורהפטיג ראשי פרקים א. ארבעת איסורי “לא תחנם” ב. איסורי לא “תחנם” – מן התורה או מדרבנן ג. לא ל”חון” (חמלה, הצלה וריפוי) על אלו גויים חל האיסור ד. לא תתן…

נשיאת כפיים ע”י כהנים לוחמי מלחמות ישראל

נשיאת כפיים ע”י כהנים לוחמי מלחמות ישראל הרב שאר-ישוב כהן ראשי פרקים א. הקדמה: שאלה בתנאי קרב ב. כהן שהרג את הנפש לא ישא את כפיו – פסול או חומרא ג. האם הפסול הוא גם בשוגג ולאחר…

כל הזכויות שמורות למוסדות אריאל

אתר נבנה ע”י sbitsoft פיתוח אינטרנט

Minimum 4 characters
דילוג לתוכן