ציצית בצעיף

ציצית בצעיף שאלה: האם צעיף שכנפותיו מרובעות חייב בציצית? תשובה: כתוב בתורה: “ויאמר ה’ אל משה דבר אל בני יראל ואמרת אליהם ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת”. הרי שמצוות…

מנהג המקום

מנהג המקום שאלה: בבית הכנסת בוסטון בשכונתנו, אין אומרים “תחנון” במנחה. כיצד יש לנהוג כאשר מתפללים שם אלו שאומרים “תחנון” במנחה? תשובה: במשנה פסחים דף נ ע”א מובא: “…ההולך ממקום שעושין (מלאכה בערב פסח) למקום שאין עושין…נותנין…

מים אחרונים

מים אחרונים שאלה: האם יש חובה או צורך ליטול מים אחרונים לפני ברכת המזון. תשובה: בגמרא ברכות מובא: “והתקדשתם אלו מים ראשונים והייתם קדושים אלו מים אחרונים, כי קדוש זה שמן אני ה’ זו ברכה”. מטרת השמן…

מחית עמלק בימינו

מחית עמלק בימינו שאלה: האם יש משמעות למצוות מחית עמלק בימינו? תשובה: מחית זכר עמלק מופיע בתורה פעמיים. הפעם הראשונה בסוף פרשת בשלח (שמות י”ג פס’ י”ד, ט”ז): “ויאמר ה’ אל משה כתב זאת זיכרון בספר, ושים…

לימוד תנ”ך ואמירת תהילים בלילה

לימוד תנ”ך ואמירת תהילים בלילה שאלה: האם אפשר ללמוד תורה שבכתב בלילה? והאם מותר לומר תהילים בלילה? תשובה: ראשית יש להדגיש חשיבות הלימוד בלילה. התורה מצווה “והגית בו יומם ולילה”, וברמב”ם כתב: “אף על פי שמצווה ללמוד…

ביזוי אוכלים

ביזוי אוכלים שאלה: האם זריקת סוכריות בבר מצוה יש בה משום ביזוי אוכלים? תשובה: דעת שמואל, וכן נפסק להלכה, שעושה אדם כל צרכיו בפת. והגמרא מגבילה היתר זה להיכן שהאוכל לא נמאס, ולכן אסורה פת משום ביזוי…

תפילת שמונה עשרה לעמת קדושה- מה יעשה

תפילת שמונה עשרה לעמת קדושה- מה יעשה שאלה: המאריך בתפילת שמונה עשרה, והחזן החל חזרת הש”ץ ומגיע לקדושה, כיצד ינהג? תשובה: הגמרא בברכות מביאה: “אמר רב הונא הנכנס לבית הכנסת ומצא ציבור שמתפללין, אם יכול להתחיל ולגמור…

שתיה לפני תפילה

שתיה לפני תפילה שאלה: במחנה חייבים לשתות הרבה כדי לא להתייבש. מה עושים בשבת כשהתפילה ארוכה ועדיין לא היה קידוש? תשובה: אסרו חז”ל אכילה ושתיה קודם התפילה והסמיכו זאת לפסוק: “לא תאכלו על הדם”, דהיינו, אין לאכול…

כל הזכויות שמורות למוסדות אריאל

אתר נבנה ע”י sbitsoft פיתוח אינטרנט

Minimum 4 characters
דילוג לתוכן