זמן סעודה שלישית

זמן סעודה שלישית שאלה: עד מתי מותר להתחיל לאכול סעודה שלישית? תשובה: הגמרא בפסחים אומרת שכל שהחל סעודתו לפני חשכה (של מוצ”ש), אינו צריך להפסיק סעודתו, עד שיבדיל. וכבוד השבת הוא שימשיך בסעודתו. אמנם אם אין סעודתו…

שנים מקרא אחד תרגום

שנים מקרא אחד תרגום שאלה: מהו מקור ופרטי הדין ‘שנים מקרא ואחד תרגום’? תשובה: בגמרא ברכות מובא: “אמר רב יהודה אמר רב אמי: לעולם ישלים אדם פרשיותיו עם הציבור שנים מקרא ואחד תרגום, ואפילו עטרות ודיבון. שכל…

שימוש בקולר ובמקרר בשבת

שימוש בקולר ובמקרר בשבת שאלה: האם מותר להשתמש במתקן למים קרים (קולר) בשבת? תשובה: באחרוני זמננו דנו באריכות בנושא פתיחת מקרר בשבת, משום שעם פתיחת המקרר נכנס אויר חם וגורם למנוע לפעול, שהטרמוסטט מכוון שבמעלה מסוימת הוא…

רשויות שבת

רשויות שבת שאלה: מהו “העירוב” שנוהגים בו כיום, וכיצד הוא מתיר טלטול ברשות הרבים? תשובה: לצורך הבנת היתר העירוב, יש להקדים כמה הקדמות: א. איסור הוצאה מהתורה מרשות הרבים לרשות היחיד, ולהיפך. ב. איסור טלטול ד’ אמות…

רחיצה בשבת על גבי קרקע

רחיצה בשבת על גבי קרקע שאלה: כיצד יש ליטול ידים במחנה בשבת? והאם מותר להתרחץ בכל הגוף בשבת? תשובה: יש לדון ב שתי נקודות: א. רחיצה בשבת האם מותרת או לא? ב. האם יש בעיית השקיה בשימוש…

קשר בשבת

קשר בשבת שאלה: אני מדריך בסניף האם מותר לי לקשור את קצות העניבה בקשר כפול (כשברור לי שהקשר לא יאריך ימים…)? תשובה: בדין קושר יש שלש אפשרויות: 1. אסור מהתורה. 2. אסור מדרבנן. 3. מותר הראשונים נחלקו…

קריעת אותיות בשבת

קריעת אותיות בשבת שאלה: האם מותר לקרוע בשבת שקית שכתובות עליה אותיות? תשובה: בשאלה זו יש בעצם שתי נקודות לבירור: א. עצם הקריעה. ב. קריעת האותיות. לעצם הקריעה, יש בה קלקול בלבד וכל שהוא לצורך שבת באוכל…

קידוש ולחם משנה בסעודה שלישית

קידוש ולחם משנה בסעודה שלישית שאלה: האם צריך לקדש ולבצוע על שתי כיכרות (לחם משנה) בסעודה שלישית? תשובה: בגמרא בפסחים נאמר: “זכור את יום השבת לקדשו זוכרהו על היין בכניסתו, אין לי אלא בלילה, ביום מנין ת”ל…

קורקינט בשבת

קורקינט בשבת שאלה: האם מותר לרכב על קורקינט בשבת? תשובה: ראשית נזכיר דיון הפוסקים לגבי אופנים, ונראה האם אותם דברים תקפים גם לגבי קורקינט. השו”ע מביא לגבי יו”ט: “אין יוצאין בכיסא, אחד האיש ואחד האישה, ואיש שהיו…

צחצוח שיניים בשבת

צחצוח שיניים בשבת שאלה: האם אפשר לצחצח שינים בשבת ובמה? תשובה: מספר בעיות העלו בקשר לשאלה זו: א. איסור ממרח. ב. נולד. ג. סוחט. ד. נטילת נשמה (הוצאת דם). ה. עובדין דחול. ו. רפואה. ונדון בקצרה נקודה…

כל הזכויות שמורות למוסדות אריאל

אתר נבנה ע”י sbitsoft פיתוח אינטרנט

Minimum 4 characters
דילוג לתוכן