הרב טבצ'ניק שליט'א
Rabbi David Tabachnik
CEO of Ariel Institutions
Rabbi Jonathan Kraus
Chairman of Ariel
HaRav Zalman Nehemia Goldberg
Head of Yeshiva and Kollel for Rabbinical Judges
Rabbi Yigal Zefira
Teaches in Kollel for Rabbinical Judges
הרהג יגאל צפירה שליט׳׳א
רמ בכולל לדיינות
הרהג שלמה דיכובסקי שליט׳׳א
ראש הישיבה והכולל לדיינות
הרב טבצ'ניק שליט'א
הרב דוד טבצניק שליט׳׳א
מנכ׳׳ל מוסדות אריאל

כל הזכויות שמורות למוסדות אריאל

אתר נבנה ע”י sbitsoft פיתוח אינטרנט

Minimum 4 characters
דילוג לתוכן