הרהג יגאל צפירה שליט׳׳א
רמ בכולל לדיינות
הרהג שלמה דיכובסקי שליט׳׳א
ראש הישיבה והכולל לדיינות
הרב טבצ'ניק שליט'א
הרב דוד טבצניק שליט׳׳א
מנכ׳׳ל מוסדות אריאל

כל הזכויות שמורות למוסדות אריאל

אתר נבנה ע”י sbitsoft פיתוח אינטרנט

Minimum 4 characters
דילוג לתוכן