מצות הספירה בשביעית וביובל

מצות הספירה בשביעית וביובל הרב שאר-ישוב כהן ראשי פרקים א. מצות הספירה בשבת בראשית ב. שמיטה תלויה במנין ג. תלות השמיטה ביובל ד. דעת הראב”ד: אין מנין לשמיטין בזה”ז ה. קדושת השמיטה – קדושה טבעית שאינה תלווה…

מניית שמיטה ויובל

מניית שמיטה ויובל הרב שאר-ישוב כהן ראשי פרקים א. מניית ימי השבוע לשבת ב. מניית שמיטה ויובל ג. מנין בי”ד וחישוב אובייקטיבי ד. סיכום א. מניית ימי השבוע לשבת הרמב”ם בספר המצוות מ”ע קנג, במצוה העוסקת בענין…

כל הזכויות שמורות למוסדות אריאל

אתר נבנה ע”י sbitsoft פיתוח אינטרנט

Minimum 4 characters
דילוג לתוכן